Håndtering af persondata

KSM VVS ApS indsamler persondata som følge af lov og for opfyldelse af kontrakt eller for behandling af klager/anker.

Følgende persondata registreres hos KSM VVS ApS:
Navn, adresse, tlf.nr., e-mail for kontaktpersoner, faktureringsoplysninger og kunde-oplysninger.

Registreredes rettigheder

Registrerede hos KSM VVS ApS er kontaktpersoner hos kunder, samarbejdspartnere, leverandører, ansøgere, certificerede og tidligere certificerede samt personer der indsender en klage eller anke.

  • Hvis du er registreret hos KSM VVS ApS, kan du henvende dig med anmodning om følgende:
  • Indsigt i hvilke persondata KSM VVS ApS har registreret.
  • Berigtigelse af hvilke persondata KSM VVS ApS har registreret.
  • Sletning af persondata.
  • Begrænsning af behandling af persondata.

Anmodninger om ovennævnte imødekommes i den udstrækning anmodningen ikke strider mod anden lovgivning.

Persondata hvortil der er juridisk grundlag i lov, samtykke eller kontrakt må overføres digitalt. Persondata i forbindelse med en certificering eller for behandling af en klage/anke, slettes 6 år efter certificeringens ophør eller for behandlingen af klagen/anken.

For jobansøgere slettes persondata efter brug og senest 6 måneder efter modtagelsen. Der kan læses mere om rettigheder og databeskyttelsesreglerne i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk